Meritum
Strona głównaMeritum

Biometeorologiczna prognoza pogody dla obszaru całej Polski obejmuje dokładne wskazania i statystki dla ponad 2000 miejscowości. Realizacja w przedziałach czasowych na dwie doby do przodu, z aktualizacją dwa razy w ciągu dnia wg prostej czterostopniowej skali. Osoby wrażliwe na zmiany pogody mają do dyspozycji jedyną w ten sposób realizowaną prognozę biometeo w Polsce dostępną poprzez: www, mail, aplikacje mobilne, sms. Realizacja prognozy przez profesjonalnych synoptyków zgodnie z autorskim algorytmem biometeorologicznym. Na pogodę nie mamy wpływu, na to, kiedy i co robimy  – TAK!

Cel funkcjonowania serwisu:
Dostarczenie wszystkim zainteresowanym codziennej aktualnej prognozy biometeorologicznej obejmującej obszar całej Polski.

Tworzenie i przesyłanie prognozy:
Prognoza powstaje na bazie autorskiego algorytmu obejmującego prawie 30 zmiennych, zbudowanego przez zespół fachowców oraz testowanego przez okres jednego roku.
Prognoza przekazywana jest na stronę www w plikach xml dwa razy w ciągu doby i obejmuje przedział czasowy 48 godzin.
Zindywidualizowana prognoza dotyczy ponad 2000 miejscowości w Polsce.

Forma prezentacji prognozy:
Prognozę biometeorologiczną (biometeo) prezentujemy w postaci mapy ( kolory na stronie www) oraz w skali punktowej; obydwie formy tożsame 4-stopniowe:

( +1 )  kolor niebieski- biomet pozytywny
(  0  )  kolor żółty - biomet obojętny
( -1  )  kolor delikatnie czerwony - biomet negatywny
( -2  )  kolor intesywnie czerwony - biomet b.negatywny

 
Sposób przekazu prognozy:


Dla kogo:


Gwarancja jakości:
Serwis, tak pod względem merytorycznym, jak i programistycznym, opracowany został przez profesjonalne firmy z branży prognostycznej i IT. Uzyskał on pozytywną opinię wydaną przez prof. Krzysztofa Błażejczyka – czołowego specjalistę w Polsce w zakresie biometeorologii.
Projekt biometeo.pl otrzymał unijne wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.1 i jako taki podlega kontroli i monitoringowi ze strony PARP.

Usługi dodatkowe:
Serwis poza prognozą biometeorologiczną dostarcza informacje dodatkowe:

 

Płatności za usługi realizowane są przez bezpieczny i prosty w obsłudze system Dotpay.

Pierwszy taki serwis w Polsce:
Serwis biometeo.pl ze swoją innowacyjnością dostarczania prognozy biometeorologicznej on line, z wykorzystaniem w szerokim zakresie urządzeń mobilnych - 4 platformy (iphone, android, blackberry, windows phone 7) oraz sms, mail, strona lajt i realizujący prognozę na 48 godzin (z 2-krotnym odświeżaniem na dobę) dla ponad 2000 polskich miejscowości, jest prekursorem i liderem pośród wszystkich portali realizujących usługę prognoz biometeorologicznych. Zastosowanie wielowymiarowego algorytmu biometeorologicznego dla budowania prognozy znacząco odróżnia nas od konkurencji, która w większości stosuje bardzo uproszczone (a zatem niedokładne) metody prognozowania, dlatego też nasz produkt można uznać za najbardziej zaawansowany.

W związku z obserwowaniem nasilających się ujemnych reakcji ludzi na zmiany pogody w ostatnich latach (co stale podkreślają publikacje prasowe, radiowe i tv), uważamy, że portal biometeo.pl stanowić będzie istotne pozytywne wskazanie w organizacji życia dla wielu osób wrażliwych na zmiany pogody, a osobom chorym dawać będzie tak ważną dla nich informację o zagrożeniach dla ich stanu zdrowia, jaką niesie zmienność pogody.

Uwagi końcowe:
Wrażliwość na zmiany pogody jest cechą indywidualną, odrębną dla każdego człowieka. Nie ma podobnych, uniwersalnych reakcji dla grupy osób, tak w czasie, jak i w zakresie ich wystąpienia. Indeks biometeo został jednak tak opracowany, aby służył maksymalnie największej grupie ludzi. Mogą jednak pojawić się opinie odmienne co do wystąpienia wskaźnika i reakcji danego organizmu. W tym także celu na naszej stronie internetowej został utworzony dział Forum, gdzie co pewien czas będą zbiorczo omawiane państwa opinie w związku z ewentualnymi zmianami w działaniu serwisu.